Tel. (0034) 613 103 286
info@canbestard.com

Ermita “El Coco”

El promotor d’aquest oratori fou el vicari de Lloseta Miquel Arbona Mayol. El 20 de novembre de 1876 va fer la petició de construcció de L’oratori al bisbe de Mallorca amb la finalitat de fomentar el culte a la Mare de Déu de Lloseta.

El 1877 s’iniciaren les obres sent el mestre d’obres i foren acabades totalment el juny de 1878 malgrat que I’oratori ja havia estat beneït el mes d’abril.

L’oratori consta d’una sola nau de dimensions reduïdes -nou per quatre metres-, amb de volta d’aresta i un retaule on hi ha la imatge de la Mare de Déu. A la part de darrera es troba la sagristia.

L’edifici fou reformat 1978 l’any del seu centenari. La imatge antiga, obra de Serra retirada l’any 1974 i avui es conserva a la sagristia de l’ església parroquial.

La nova és obra de I’escultor Francesc Salva i és una copia de I’autentica. En els anys 1974-75, es pinta el retaule de color marès, es renovà tota la teulada, a la capella es feren els baixos de pedra i es recuperà I’antic marès de la volta. Fora de la capella s’amplià el recinte. El 1988 fou declarat Bé d’lnteres Cultural.